پولیس کابل تأیید کرده است که فیض‌ محمد فایض، رییس پیشین شورای علمای کندز صبح امروز(چهارشنبه ۱۳ حوت/اسفند) در حمله افراد ناشناس در کابل جان باخته است. فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل می گوید که فیض‌ محمد فایض ساعت شش صبح امروز در منطقه سرک جکشن از مربوطات ناحیه هفدهم شهر کابل به قتل رسیده […]

پولیس کابل تأیید کرده است که فیض‌ محمد فایض، رییس پیشین شورای علمای کندز صبح امروز(چهارشنبه ۱۳ حوت/اسفند) در حمله افراد ناشناس در کابل جان باخته است.

فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل می گوید که فیض‌ محمد فایض ساعت شش صبح امروز در منطقه سرک جکشن از مربوطات ناحیه هفدهم شهر کابل به قتل رسیده است. مسوولیت این رویداد را فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته است