ایران به زودی طرحی و برنامه عمل سازنده ‌ای را از طریق کانال ‌های دیپلماتیک ارایه می ‌کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در حساب تویتری خود این خبر را منتشر کرده، اما جزییات بیشتری را درباره این طرح ذکر نکرده است. اظهارات آقای ظریف پس از آن صورت گرفته که منابع اروپایی […]

ایران به زودی طرحی و برنامه عمل سازنده ‌ای را از طریق کانال ‌های دیپلماتیک ارایه می ‌کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در حساب تویتری خود این خبر را منتشر کرده، اما جزییات بیشتری را درباره این طرح ذکر نکرده است.

اظهارات آقای ظریف پس از آن صورت گرفته که منابع اروپایی اعلام کردند تهران نشانه ‌های مثبتی را درباره آغاز گفتگوهای غیررسمی درباره برنامه هسته‌ ای خود فرستاده است. ایران اخیرا پیشنهاد اتحادیه اروپا برای گفتگو با امریکا درباره توافق هسته ای برجام را رد کرده بود. ایران گفته است با توجه به مواضع و اقدامات اخیر امریکا و سه کشور اروپایی طرف توافق هسته ای، تهران زمان را برای برگزاری جلسه غیررسمی با حضور امریکا مناسب نمی ‌داند.