عباس استانکزی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر در تویترش نوشته است که به زودی هفت‌هزار زندانی این گروه رها و نام‌های رهبران‌شان نیز از فهرست سیاه سازمان ملل بیرون می‌شود. این در حالیست که دو روز پیش حمدالله محب، مشاور امنیت ملی تاکید کرد که پیش از توافق صلح به هیچ عنوان در زمینه […]

عباس استانکزی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر در تویترش نوشته است که به زودی هفت‌هزار زندانی این گروه رها و نام‌های رهبران‌شان نیز از فهرست سیاه سازمان ملل بیرون می‌شود.
این در حالیست که دو روز پیش حمدالله محب، مشاور امنیت ملی تاکید کرد که پیش از توافق صلح به هیچ عنوان در زمینه رهایی زندانیان طالبان اقدام نخواهد کرد.