در آستانه خروج نیروهای خارجی از افغانستان رییس جمهورغنی می‌گوید که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان تنها شکل کمک ها تغییر خواهد کرد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی نیز گفته است که نظامیان امریکایی پس از خروج کامل، نیروهای نظامی افغانستان را به لحاظ مالی و تخنیکی پشتیبانی می‌کنند. اما پنتاگون می‌گوید که پس […]

در آستانه خروج نیروهای خارجی از افغانستان رییس جمهورغنی می‌گوید که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان تنها شکل کمک ها تغییر خواهد کرد.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی نیز گفته است که نظامیان امریکایی پس از خروج کامل، نیروهای نظامی افغانستان را به لحاظ مالی و تخنیکی پشتیبانی می‌کنند.
اما پنتاگون می‌گوید که پس از خروج سربازان‌شان از افغانستان، امریکا نیروهای امنیتی افغانستان را حمایت هوایی نمی‌کند.
گرداننده عایشه شریفی با آقایان داکتر جاوید سنگدل پروفیسور رهبریت، عزیز ستانکزی فعال سیاسی و جنرال صادق شینواری آگاه نظامی گفت‌وگو کرده است.