۲۹سال پس از شکست رژیم کمونیستی، چرا هنوز هم افغانستان در آتش جنگ می‌سوزد؟ مردم افغانستان پس از کودتای هفتم ثور ۱۳۵۷ خورشیدی و روی کارآمدن حکومت کمونیستی در کشور، دست به قیام و جهاد مسلحانه برضد دولت زدند که در آن تاریخ، رهبری آن را سران حزب دموکراتیک خلق افغانستان به عهده داشتند. مجاهدین […]

۲۹سال پس از شکست رژیم کمونیستی، چرا هنوز هم افغانستان در آتش جنگ می‌سوزد؟
مردم افغانستان پس از کودتای هفتم ثور ۱۳۵۷ خورشیدی و روی کارآمدن حکومت کمونیستی در کشور، دست به قیام و جهاد مسلحانه برضد دولت زدند که در آن تاریخ، رهبری آن را سران حزب دموکراتیک خلق افغانستان به عهده داشتند.
مجاهدین افغانستان موفق شدند تا بعد از ۱۴ سال مبارزه، در هشتم ثور ۱۳۷۱ خورشیدی به پیروزی رسیده و حکومت دست نشانده شوروی را سقوط دهند.
در این برنامه گرداننده عایشه شریفی با آقایان داکتر سیدعلی جاوید رهبر حرکت اسلامی آزاد افغانستان و نخست‌وزیر نخستین دولت اسلامی و جنرال محراب‌الدین صافی والی پیشین کاپیسا گفت‌وگو کرده‌است.