صلاح‌الدین ربانی،رییس جمعیت اسلامی افغانستان در دهمین سال‌گشت شهادت ستر جنرال محمد داوود داوود و مولانا شاه جهان نوری، از فرماندهان نامدار جمعیت اسلامی افغانستان در سال‌های جهاد و مقاومت سخنرانی کرد. او طی سخنانش دراین همایش که در دفتر مرکزی جمعیت اسلامی افغانستان برگزار شده بود، به نقد کارکردهای حکومت پرداخت و تشکیل شورای […]

صلاح‌الدین ربانی،رییس جمعیت اسلامی افغانستان در دهمین سال‌گشت شهادت ستر جنرال محمد داوود داوود و مولانا شاه جهان نوری، از فرماندهان نامدار جمعیت اسلامی افغانستان در سال‌های جهاد و مقاومت سخنرانی کرد.

او طی سخنانش دراین همایش که در دفتر مرکزی جمعیت اسلامی افغانستان برگزار شده بود، به نقد کارکردهای حکومت پرداخت و تشکیل شورای عالی مصالحه را یک امر نمایشی خواند.