در این گفت‌وگو، گرداننده شمس امانی با آقای دکتر بهادر امینیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در پیوند به ۳۲ساله‌گی درگذشت روح‌الله آیت‌الله خمینی، رهبر انقلاب اسلامی ایران، روند خروج سربازان خارجی از افغانستان و پروسه مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان بحث کرده‌است.    

در این گفت‌وگو، گرداننده شمس امانی با آقای دکتر بهادر امینیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در پیوند به ۳۲ساله‌گی درگذشت روح‌الله آیت‌الله خمینی، رهبر انقلاب اسلامی ایران، روند خروج سربازان خارجی از افغانستان و پروسه مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان بحث کرده‌است.