مقام‌های پاکستان از بسته شدن مرز تورخم به روی ترافیک خبر داده اند. بر بنیاد گفته‌های مقام‌های پاکستانی این مرز به دلیل گسترش کرونا به روی ترافیک بسته شده است. شیخ‌احمد رشید، وزیر داخله‌ی پاکستان، روز سه‌شنبه پانزدهم سرطان در یک رشته تویت گفته که مرز تورخم، بر اساس دستور مرکز عملیاتی فرماندهی ملی این […]


 مقام‌های پاکستان از بسته شدن مرز تورخم به روی ترافیک خبر داده اند. بر بنیاد گفته‌های مقام‌های پاکستانی این مرز به دلیل گسترش کرونا به روی ترافیک بسته شده است.

شیخ‌احمد رشید، وزیر داخله‌ی پاکستان، روز سه‌شنبه پانزدهم سرطان در یک رشته تویت گفته که مرز تورخم، بر اساس دستور مرکز عملیاتی فرماندهی ملی این کشور، بسته شده است. وزیر داخله پاکستان گفته که این مرز تا صدور دستور جدید از سوی مرکز عملیاتی فرماندهی ملی این کشور بسته خواهد ماند. این در حالی است که پیش از این ورود و خروج مسافرین نیز از این مرز متوقف شده بود.

گفتنی است که ویروس کرونا در هفته‌های اخیر بین افغانستان و پاکستان شدت گرفه است و قارچ سیاه نیز شیوع پیدا کرده است.