همزمان با اوج حملات طالبان در کشور، دفتر سیاسی طالبان در قطر از سفر هیأتی از این گروه به تهران خبر داده است. محمدنعیم، سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر، گفته است که شیرمحمدعباس استانکزی این هیأت را ریاست می ‌کند. نعیم افزوده است که این هیأت به دعوت رسمی ایران عازم این کشور […]

همزمان با اوج حملات طالبان در کشور، دفتر سیاسی طالبان در قطر از سفر هیأتی از این گروه به تهران خبر داده است.

محمدنعیم، سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر، گفته است که شیرمحمدعباس استانکزی این هیأت را ریاست می ‌کند. نعیم افزوده است که این هیأت به دعوت رسمی ایران عازم این کشور شده است. به گفته او، استانکزی و هیئت همراهش با مقامات ایرانی در مورد مسایل دو جانبه گفتگو خواهد کرد.