صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان با مطلق بن ماجد القحطانی، نماینده ویژه وزارت خارجه قطر در حل منازعات و فرستاده این کشور برای افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. در این دیدار رییس جمعیت اسلامی از میزبانی دولت قطر از گفتگوهای صلح افغانستان ابراز تشکر کرده و نقش دولت قطر را در راستای […]

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان با مطلق بن ماجد القحطانی، نماینده ویژه وزارت خارجه قطر در حل منازعات و فرستاده این کشور برای افغانستان دیدار و گفتگو کرده است.

در این دیدار رییس جمعیت اسلامی از میزبانی دولت قطر از گفتگوهای صلح افغانستان ابراز تشکر کرده و نقش دولت قطر را در راستای تامین صلح افغانستان مهم و اساسی خوانده است. در این دیدار نماینده ویژه قطر از آمادگی کشورش برای میانجیگری در روند مذاکرات دوحه سخن گفته افزوده است که دوحه آماده است تا فعال تر از قبل، افغانستان را در راستای رسیدن به صلح پایدار همکاری کند. در این دیدار رییس جمعیت تاکید کرد که میانجیگری دولت قطر در هماهنگی با سازمان ملل متحد، می تواند در موفقیت گفتگوهای همه شمول موثر واقع شود. در این دیدار رییس جمعیت اسلامی همچنان با اشاره به وضعیت شمال کشور، تاکید کرده است که حملات طالبان در این مناطق و تلاش برای پیروزی از طریق نظامی، امید مردم برای رسیدن به صلح را آسیب رسانیده است.