بیماری قارچ سیاه بیماری تازه‌ای نیست ولی گسترش ویروس کرونا باعث پایین آمدن سیستم معافیتی در وجود افراد گردیده و باعث شیوع دوباره این بیماری شده است که تا حالا در کشور ۷ مورد ابتلا به این بیماری ثبت شده است. بخاطر داشته باشید استرس خود موجب پایین آمدن سیستم معافیتی عضویت می‌گردد. داکتر میرنی […]

بیماری قارچ سیاه بیماری تازه‌ای نیست ولی گسترش ویروس کرونا باعث پایین آمدن سیستم معافیتی در وجود افراد گردیده و باعث شیوع دوباره این بیماری شده است که تا حالا در کشور ۷ مورد ابتلا به این بیماری ثبت شده است.
بخاطر داشته باشید استرس خود موجب پایین آمدن سیستم معافیتی عضویت می‌گردد.
داکتر میرنی برات‌زی مسوول وقایه انتان شفاخانه افغان جاپان