صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان با منصور احمد خان سفیر پاکستان مقیم کابل دیدار و گفتگو کرده است. دراین  دیدار پیرامون اوضاع سیاسی و امنیتی به ویژه روند گفتگوهای صلح بحث و تبادل نظر صورت گرفه است.

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان با منصور احمد خان سفیر پاکستان مقیم کابل دیدار و گفتگو کرده است.

دراین  دیدار پیرامون اوضاع سیاسی و امنیتی به ویژه روند گفتگوهای صلح بحث و تبادل نظر صورت گرفه است.