قول اردوی دوصدو پانزده میوند مستقر در هلمند اعلام کرده است که یک فروند چرخبال نیروهای هوایی کشور در ولسوالی نادعلی این ولایت نشست اضطراری کرده است. در یک خبرنامه ای این قول اردو آمده است که در نتیجه‌ این نشست اضطراری، به عمله‌ پرواز هیچ آسیبی نرسیده و آنان توسط دیگر نیروهای هوایی از […]

قول اردوی دوصدو پانزده میوند مستقر در هلمند اعلام کرده است که یک فروند چرخبال نیروهای هوایی کشور در ولسوالی نادعلی این ولایت نشست اضطراری کرده است.

در یک خبرنامه ای این قول اردو آمده است که در نتیجه‌ این نشست اضطراری، به عمله‌ پرواز هیچ آسیبی نرسیده و آنان توسط دیگر نیروهای هوایی از ساحه‌ عملیات خارج شده‌ اند. براساس خبرنامه، این چرخبال در پایان عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی که در ولسوالی نادعلی راه‌اندازی شده بود، به دلیل مشکل فنی مجبور به نشست اضطراری شده است. نوعیت این چرخبال ایم هفده  گفته شده و پس از نشست اضطراری، از سوی نیروهای هوایی در ساحه‌ عملیاتی تخریب شده است.