سمنگان، تخار، کندز، جوزجان، سرپل و زرنج شش ولایتِ‌ست که در چهار روز گذشته به دست طالبان افتاده‌است. آیا برنامه امنیتی شش ماهه ‌جمهور نتیجه‌اش همین است؟ چرا جنگ در شمال کشور شدت گرفته؟ آیا دستانی برای سقوط ولایت‌های شمالی کار می‌کنند؟ پس از سقوط پنج ولایتِ شمالی، حالا جنگ درچهارولایتِ دیگر نیز شدت گرفته، […]

سمنگان، تخار، کندز، جوزجان، سرپل و زرنج شش ولایتِ‌ست که در چهار روز گذشته به دست طالبان افتاده‌است.
آیا برنامه امنیتی شش ماهه ‌جمهور نتیجه‌اش همین است؟
چرا جنگ در شمال کشور شدت گرفته؟
آیا دستانی برای سقوط ولایت‌های شمالی کار می‌کنند؟
پس از سقوط پنج ولایتِ شمالی، حالا جنگ درچهارولایتِ دیگر نیز شدت گرفته، بغلان، بلخ، فاریاب و بدخشان نیز گواه حمله‌های گسترده‌ی طالبان‌است.
در این برنامه، گرداننده شمس امانی دلیل سقوط دنباله‌دار مراکز شهرها را از آقایان حمیدالدین یولداش نماینده مردم تخار در مجلس نمایندگان، محمدعمر نهضت، رییس حزب آما و کمال سادات، سرپرست وزیر پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ از امریکا پرسیده‌است.