سازمان لیگ فوتبال فرانسه برای به دست آوردن دل ستاره ارزشمند تازه وارد به این لیگ یکی از قوانین تعیین شده توسط خودش را زیرپا گذاشت. پیوستن لیونل مسی به پاری‌سن‌جرمن حواشی و واکنش‌های مثبت و منفی فراوانی داشته است. یکی از این حواشی مربوط به شماره پیراهن انتخابی اوست. لیونل مسی در پاری‌سن‌ژرمن پیراهن […]

سازمان لیگ فوتبال فرانسه برای به دست آوردن دل ستاره ارزشمند تازه وارد به این لیگ یکی از قوانین تعیین شده توسط خودش را زیرپا گذاشت.

پیوستن لیونل مسی به پاری‌سن‌جرمن حواشی و واکنش‌های مثبت و منفی فراوانی داشته است. یکی از این حواشی مربوط به شماره پیراهن انتخابی اوست. لیونل مسی در پاری‌سن‌ژرمن پیراهن شماره ۳۰ را انتخاب کرده است، پیراهنی که در بدو ورودش به بارسلونا هم می‌پوشید. این در حالی است که در اساسنامه سازمان لیگ فوتبال فرانسه آمده، شماره ۳۰ جزو شماره‌های مخصوص دروازه‌بان‌هاست و آنها را نباید به بازیکنان سایر پست‌ها داد.در ۶۷۰ اساسنامه اجرایی سازمان لیگ فوتبال فرانسه آمده است: شماره‌های یک، ۱۶ و ۳۰ منحصراً برای دروازه‌بان‌هاست و باید برای آنها نگه داشته شود.