نخست وزیر عراق در راس هیاتی بلند پایه وارد تهران پایتخت ایران شد. نخست وزیر عراق که در راس هیاتی بزرگ و دولتی عازم ایران شد، قبل از ترک کشورش گفت که هدف از این سفر تقویت روابط دوجانبه و ایجاد همکاری در زمینه‌ های مختلف و تمرکز بر عمق روابط میان دو کشور دوست […]

نخست وزیر عراق در راس هیاتی بلند پایه وارد تهران پایتخت ایران شد. نخست وزیر عراق که در راس هیاتی بزرگ و دولتی عازم ایران شد، قبل از ترک کشورش گفت که هدف از این سفر تقویت روابط دوجانبه و ایجاد همکاری در زمینه‌ های مختلف و تمرکز بر عمق روابط میان دو کشور دوست است.

آقای الکاظمی خاطرنشان کرد که عراق از طریق تقویت شراکت‌ های راهبردی بر اساس حمایت از ثبات و همکاری و دوستی به منظور ایجاد صلح و شکوفایی، توانست نقش محوری در منطقه ایفا کند. از جمله برخی وزرایی که صدراعظم عراق را در سفر به تهران همراهی خواهند کرد: وزرای دفاع، مالیه، آب رسانی، برق و خارجه هستند.  قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق نیز در این سفر الکاظمی را همراهی خواهد کرد. به گفته سفیر ایران در بغداد، این سفر یک روزه خواهد بود و در آن توسعه روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور بررسی خواهد شد.