در پی نگرانی از کاهش ارزش افغانی، بانک مرکزی دستور جدیدی صادر کرده که بر بنیاد آن تمامی حواله‌ ها با پول افغانی پرداخت شود. براساس این دستور جدید بانک مرکزی، تمامی بانک‌ های دیگر مکلف شده اند تا حواله‌ ها تنها به پول افغانی پرداخت شود.خبرگزاری رویترز به نقل از منابع در بانک مرکزی […]

در پی نگرانی از کاهش ارزش افغانی، بانک مرکزی دستور جدیدی صادر کرده که بر بنیاد آن تمامی حواله‌ ها با پول افغانی پرداخت شود.

براساس این دستور جدید بانک مرکزی، تمامی بانک‌ های دیگر مکلف شده اند تا حواله‌ ها تنها به پول افغانی پرداخت شود.خبرگزاری رویترز به نقل از منابع در بانک مرکزی گزارش داده که دلیل این تصمیم، آخرین تلاش‌ های بانک مرکزی برای حفظ دالر امریکایی است که اکنون در بازارهای افغانستان کمیاب شده است. با این حال گفته شده که اگر حواله‌هایی توسط فرستنده پیش از این تصمیم به دالر فرستاده شده است، به گونه دالری پرداخت شود. این در حالی است که بانک مرکزی پیشتر برای کنترل ذخایر ارزی و ارزش افغانی در برابر پول خارجی، تصریح کرد که مالکان حساب ‌های فردی می ‌توانند به گونه هفته ‌وار تنها دوصد دالر یا بیست هزار افغانی از حساب ‌شان بردارند.