پروفیسور برهان‌الدین ربانی، رییس جمهور سابق افغانستان ده سال پیش از امروز در خانه‌اش از سوی شخصی‌که خودش را قاصد صلح می‌خواند، به شهادت رسید. شهید صلح، اولین بانی انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در تاریخ کشور بود، او پس از سرنگونی حکومت داکتر نجیب اولین دولت اسلامی را در افغانستان بنا گذاشت و از سوی شورای […]

پروفیسور برهان‌الدین ربانی، رییس جمهور سابق افغانستان ده سال پیش از امروز در خانه‌اش از سوی شخصی‌که خودش را قاصد صلح می‌خواند، به شهادت رسید.
شهید صلح، اولین بانی انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در تاریخ کشور بود، او پس از سرنگونی حکومت داکتر نجیب اولین دولت اسلامی را در افغانستان بنا گذاشت و از سوی شورای اهل حل و عقد به حیث نخستین رییس جمهور دولت اسلامی برگزیده شد.
شهید صلح، در روزهای آخر زندگی‌اش، ریاست شورای عالی صلح را بر عهده داشت و برای برقراری صلح با طالبان تلاش می‌کرد اما تلاش‌های او ناتمام ماند و فرصت‌های صلح نیز با گذشت هر روز رنگ و بوی دیگری به خود گرفت.
تا وقتی‌که امریکا با طالبان صلح کرد و هیات حکومت افغانستان نیز راه مذاکره با طالبان را در پیش گرفت.
در این برنامه، گرداننده شمس امانی با آقایان دکتور سیدمحمد علی جاوید رهبر حزب حرکت اسلامی افغانستان، فضلی آماج رییس مرکز تدوین آثار شهید صلح و عبدالمقدم امین فعال سیاسی گفت‌وگو کرده‌است.