مسوولان محلی در کندهار می‌گویند که ۲۵ میل سلاح دوره‌ی امیر شیرعلی‌خان از خانه‌‌ای در این ولایت به‌دست آمده است. این سلاح‌ها به‌نام «جاغوری» شهرت دارد و براساس برخی از معلومات، مربوط به‌ سربازان بریتانیایی است که در جنگ افغانستان و انگلیس در میوند حضور داشتند. برخی از این سلاح‌ها سه‌ مرمی و برخی دیگر […]

مسوولان محلی در کندهار می‌گویند که ۲۵ میل سلاح دوره‌ی امیر شیرعلی‌خان از خانه‌‌ای در این ولایت به‌دست آمده است.

این سلاح‌ها به‌نام «جاغوری» شهرت دارد و براساس برخی از معلومات، مربوط به‌ سربازان بریتانیایی است که در جنگ افغانستان و انگلیس در میوند حضور داشتند. برخی از این سلاح‌ها سه‌ مرمی و برخی دیگر نیز هفت ‌مرمی فیر می‌کند. مسوولان در موزیم کندهار تایید می‌کنند که این سلاح‌ها به منظور نگه‌داری در این موزیم، به مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت سپرده شده است. هرچند منابع در ریاست اطلاعات و فرهنگ کندهار می‌گویند که سلاح‌های سربازان بریتانیایی از سوی طالبان در مربوطات حوزه اول شهر کندهار یافت شده است؛ اما با آن‌هم معلومات دقیق در مورد چگونه‌گی به‌دست آمدن این سلاح‌ها ارایه نشده است. مسوولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ کندهار تصریح‌ می‌کنند که آثار را در حال ‌حاضر به موزیم سپرده‌اند و در ادامه بررسی‌هایی انجام خواهد شد که این سلاح‌ها از سوی چه کسانی پیدا شده و چرا تا حال به دولت سپرده نشده است. احمدالله، مسوول موزیم کندهار می‌گوید که در مورد قدامت تاریخی این سلاح‌ها تحقیق کرده است. او افزود که سلاح‌های نوع جاغوری از ۱۵۰ سال پیش در کندهار به‌جا مانده است. به گفته‌ی او، شمار این سلاح‌ها که از سربازان بریتانیایی در جنگ میوند به‌جا مانده است، به ۲۵ میل می‌رسد و اکنون در موزیم کندهار نگه‌داری می‌شود. روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا در اواخر ۱۳۹۷ گزارش داده بود که برخی از آثار باقی‌مانده جنگ میوند از سوی نیروهای امریکایی به تاراج رفته است.