کوریای شمالی امریکا را مسوول بحران در افغانستان خواند رییس ‌هیات کوریای شمالی در سخن‌رانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، امریکا را مسوول بحران کنونی افغانستان خواند. گیم‌سونگ نماینده‌ی کوریای شمالی در سازمان ملل متحد گفت که امریکا مسوول کشته‌شدن ده‌ها هزار تن و مهاجرت میلیون‌ها افغانستانی است. او خطاب به‌ سازمان ملل […]

کوریای شمالی امریکا را مسوول بحران در افغانستان خواند

رییس ‌هیات کوریای شمالی در سخن‌رانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، امریکا را مسوول بحران کنونی افغانستان خواند. گیم‌سونگ نماینده‌ی کوریای شمالی در سازمان ملل متحد گفت که امریکا مسوول کشته‌شدن ده‌ها هزار تن و مهاجرت میلیون‌ها افغانستانی است. او خطاب به‌ سازمان ملل تاکید کرد که حالا زمان‌ آن رسیده است که ملل متحد نهاد قدرتمندی را برای جلوگیری از هجوم کشورهای زورگو به کشورهای ناتوان، تشکیل بدهد.