اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان با انتقاد از گشت‌زنی هواپیماهای امریکایی در فضای افغانستان، به این کشور هشدار داده که نقض حریم هوایی افغانستان پیامدی بدی برای ایالات متحده به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، ۲۲سناتور جمهوری‌خواه امریکایی، با ارایه پیشنهادی به مجلس سنای این کشور، در کنار درخواست وضع تحریم بر طالبان […]

اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان با انتقاد از گشت‌زنی هواپیماهای امریکایی در فضای افغانستان، به این کشور هشدار داده که نقض حریم هوایی افغانستان پیامدی بدی برای ایالات متحده به دنبال خواهد داشت.

از سوی دیگر، ۲۲سناتور جمهوری‌خواه امریکایی، با ارایه پیشنهادی به مجلس سنای این کشور، در کنار درخواست وضع تحریم بر طالبان و پاکستان، تاکید کرده اند که حکومت جدید افغانستان به رسمیت شناخته نشود.این در حالیست که برخی مقام‌های بلند پایه ارتش پاکستان، در گفت‌وگوی با بی بی سی گفته اند که این کشور پیشنهاد کمک برای آموزش و تنظیم دوباره ارتش افغانستان را به طالبان داده است.به گفته‌ی این مقام های پاکستانی، یکی از اهداف سفر جنرا فیض حمید، رییس استخبارات پاکستان به کابل، همین موضوع بوده‌است.در این برنامه، گرداننده شمس امانی با آقایان جواد سارگر عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، جواد حسینی رییس حزب عدالت و توسعه و خلیل‌احمد نادم عضو رهبری حرکت ملی خط سوم گفت‌وگو کرده‌است.