یک محموله کمک بشردوستانه کشور چین برای مردم افغانستان، به‌ کابل رسیده و به مسوولان حکومت سرپرست طالبان تحویل داده ‌شد. این محموله شام دیروز 〈چهارشنبه، ۷میزان〉 از سوی وانگ یو، سفیر چین در کابل به‌ خلیل‌الرحمان حقانی وزیر مهاجران حکومت سرپرست طالبان تحویل داده شده است. این محموله شامل ۴۰۰۰ تخته کمپل و ۳۷۸۰ […]

یک محموله کمک بشردوستانه کشور چین برای مردم افغانستان، به‌ کابل رسیده و به مسوولان حکومت سرپرست طالبان تحویل داده ‌شد. این محموله شام دیروز 〈چهارشنبه، ۷میزان〉 از سوی وانگ یو، سفیر چین در کابل به‌ خلیل‌الرحمان حقانی وزیر مهاجران حکومت سرپرست طالبان تحویل داده شده است.

این محموله شامل ۴۰۰۰ تخته کمپل و ۳۷۸۰ صوب جاکت است که غرض توزیع برای بی‌جاشده‌ها مساعدت شده‌است. سفیر چین از مساعدت‌‌های بیشتر بشری، طبی کشورش درآینده نزدیک وعده کرده است. به گفته‌ی او، کشور چین به‌خاطر بهبود وضعیت زندگی افعانستانی‌ها، آماده هم‌کاری و کمک درپروژه‌های اساسی افغانستان است. خلیل‌الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان حکومت سرپرست طابان، ضمن قدردانی از مساعدت و احساس بشردوستانه کشور چین، گفت که مواد مساعدت شده برای بی‌جاشده‌ها توزیع می‌شود. او از کشور چین و سایر کشورها خواهان مساعدت در عرصه‌های بشری، تعلیمی و صحی شد.