رییسان جمهور ازبیکستان و ترکمنستان تاکید دارند که آرامش منطقه به آرامش افغانستان وابسته است. وزیر خارجه پاکستان نیز می‌گوید تهران و اسلام‌آباد در باره افغانستان هماهنگ اند. در همین حال، نماینده خاص بریتانیا برای افغانستان که به کابل آمده پس از دیدار با ملا برادر معاون رییس‌الوزرا گفته که میان دیدگاه ما و طالبان […]

رییسان جمهور ازبیکستان و ترکمنستان تاکید دارند که آرامش منطقه به آرامش افغانستان وابسته است.
وزیر خارجه پاکستان نیز می‌گوید تهران و اسلام‌آباد در باره افغانستان هماهنگ اند.
در همین حال، نماینده خاص بریتانیا برای افغانستان که به کابل آمده پس از دیدار با ملا برادر معاون رییس‌الوزرا گفته که میان دیدگاه ما و طالبان تفاوت‌های موجود است اما گفته تلاش می کنیم که آیا می‌توانیم با وجه مشترک با طالبان دست پیدا کنیم یا نه.
ملا برادر هم در دیدار با مارتین لانگدی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان گفته که امارت اسلامی بخاطر رابطه خوب با بریتانیا و سایر کشورهای جهان متعهد است.
در این برنامه، گرداننده شمس امانی با آقایان محمد امید خرم فعال سیاسی، سیدباقر حسینی معاون حزب حرکت اسلامی افغانستان و دکتر جاوید سنگدل پروفیسور رهبریت گفت‌وگو کرده‌است.