پاسپورت افغانستان کم‌اعتبارترین و پاسپورت جاپان و سنگاپور بااعتبارترین پاسپورت جهان در سال ۲۰۲۱ میلادی رده‌بندی شده است. بر اساس گزارش ″شاخص پاسپورت هنلی″ که همه ساله فهرست اعتبار پاسپورت کشورهای جهان را رده بندی می‌کند، پاسپورت‌های آلمان و کوریای جنوبی در رده دوم قرار گرفته‌اند. فنلند،‌ ایتالیا، لکزامبورگ و اسپانیا براساس رده‌بندی ربع چهارم […]

پاسپورت افغانستان کم‌اعتبارترین و پاسپورت جاپان و سنگاپور بااعتبارترین پاسپورت جهان در سال ۲۰۲۱ میلادی رده‌بندی شده است. بر اساس گزارش ″شاخص پاسپورت هنلی″ که همه ساله فهرست اعتبار پاسپورت کشورهای جهان را رده بندی می‌کند، پاسپورت‌های آلمان و کوریای جنوبی در رده دوم قرار گرفته‌اند.

فنلند،‌ ایتالیا، لکزامبورگ و اسپانیا براساس رده‌بندی ربع چهارم سال ۲۰۲۱ شاخص پاسپورت هنلی در جایگاه سوم قرار گرفته‌اند. پاسپورت افغانستان که سال گذشته با اعتبارتر از پاسپورت‌های عراق، سوریه و پاکستان بود، اکنون در اخیر این جدول قرار گرفته‌است. شاخص پاسپورت هنلی، بر اساس اعتبار سفر بدون ویزا، پاسپورت کشورهای جهان را رده بندی می‌کند. براساس این فهرست، دارندگان پاسپورت جاپان می‌توانند به ۱۹۲ کشور و قلمرو جهان بدون ویزه سفر کنند، در حالی که دارندگان پاسپورت افغانستان، اجازه سفر بدون ویزا به ۲۶ کشور و قلمرو را دارند.