در انفجار خونین روز جمعه در کندز، ۳۰۰ نمازگزار شیعه، قربانی حمله‌ی انتحاری شد، چرا جوی خون در افغانستان خشک شدنی نیست؟ پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان یکی از موارد که خوشبینی‌ها را ایجاد کرده بود، تامین امنیت بود اما ظاهرن دیده می‌شود که مردم عام در هر حالتی قربانی جنگی می‌شود […]

در انفجار خونین روز جمعه در کندز، ۳۰۰ نمازگزار شیعه، قربانی حمله‌ی انتحاری شد، چرا جوی خون در افغانستان خشک شدنی نیست؟
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان یکی از موارد که خوشبینی‌ها را ایجاد کرده بود، تامین امنیت بود اما ظاهرن دیده می‌شود که مردم عام در هر حالتی قربانی جنگی می‌شود که نمی‌دانند به چه دلیلی ادامه دارد.
در این برنامه، شمس امانی با آقایان جنرال مبین عضو امارت اسلامی، برنا صالحی فعال سیاسی و توفیق تماس تحلیل‌گر مسایل افغانستان گفت‌وگو کرده‌است.