مقام‌های قطری از انتقال دانشگاه امریکایی افغانستان که در کابل موقعیت دارد، به دوحه پایتخت این کشور خبرداده‌اند. مشعل بن حمدآل ثانی سفیر قطر در امریکا روز گذشته 〈شنبه، ۱۷ میزان〉 در صفحه‌ی تویترش نوشته است: دیدگاه قطر با ماموریت و شعار دانشگاه امریکایی افغانستان مبنی برتعلیم و تحصیل برای آینده‌ی کشور و جهان مطابقت […]

مقام‌های قطری از انتقال دانشگاه امریکایی افغانستان که در کابل موقعیت دارد، به دوحه پایتخت این کشور خبرداده‌اند.

مشعل بن حمدآل ثانی سفیر قطر در امریکا روز گذشته 〈شنبه، ۱۷ میزان〉 در صفحه‌ی تویترش نوشته است: دیدگاه قطر با ماموریت و شعار دانشگاه امریکایی افغانستان مبنی برتعلیم و تحصیل برای آینده‌ی کشور و جهان مطابقت دارد به همین دلیل این دانشگاه به دوحه منتقل می‌‌شود. آل ثانی نوشته است: بر اساس توافق میان دانشگاه امریکایی افغانستان، بنیاد قطر و صندوق قطر برای توسعه، یک گروه از دانشجویان افغانستان تحصیلات‌شان را در قطر ادامه خواهند داد. به گفته‌ی سفیر قطر در امریکا، این روند دانشجویان افغانستان را قادرمی‌سازد تا بدون کدام موانع به آموزش ادامه دهند. آل ثانی اما در مورد روند جذب دانشجویان و ادامه تحصیل و مصارف آن معلومات نداده است.