سازمان صحی جهان اعلام کرده است که در دو ماه اخیر دست‌کم ۱۸۶ متریک تن تجهیزات طبی را به افغانستان فرستاده است. این سازمان روز 〈 یک‌شنبه، ۱۸ میزان〉 با نشر توییتی گفته است که این کمک‌ها در۹ پرواز از اواخر آگست تاکنون به افغانستان فرستاده شده است. این محموله‌های کمکی شامل دواهای اساسی و […]

سازمان صحی جهان اعلام کرده است که در دو ماه اخیر دست‌کم ۱۸۶ متریک تن تجهیزات طبی را به افغانستان فرستاده است.

این سازمان روز 〈 یک‌شنبه، ۱۸ میزان〉 با نشر توییتی گفته است که این کمک‌ها در۹ پرواز از اواخر آگست تاکنون به افغانستان فرستاده شده است. این محموله‌های کمکی شامل دواهای اساسی و دیگر اقلام ضروری طبی می‌‌شود که به مراکز صحی در سراسر افغانستان فرستاده شده است. طبق اعلام این سازمان، کمک‌‌های انجام شده برای ۲٫۵ میلیون تن در افغانستان کفایت می‌کند. پیش از این نیز، رییس سازمان صحی جهان برای بررسی وضعیت صحی افغانستان به‌کابل سفر کرد و برای جلوگیری از فروپاشی نظام صحی کشور خواستار کمک‌های فوری جهانی شد‌.