هیات طالبان در دیدار با هیات امریکایی هشدار داده است که برای بی‌ثباتی افغانستان تلاش نکنند؛ زیرا این تلاش ‌آنان به نفع دو طرف تمام نمی‌‌شود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان بعد از این دیدار به رسانه‌ ها گفته است آنان در امری مبارزه با گروه تروریستی داعش با امریکا همکاری نخواهد نکرد، زیرا […]

هیات طالبان در دیدار با هیات امریکایی هشدار داده است که برای بی‌ثباتی افغانستان تلاش نکنند؛ زیرا این تلاش ‌آنان به نفع دو طرف تمام نمی‌‌شود.

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان بعد از این دیدار به رسانه‌ ها گفته است آنان در امری مبارزه با گروه تروریستی داعش با امریکا همکاری نخواهد نکرد، زیرا می ‌تواند به تنهایی ازعهده این کار برآید. وزیر خارجه طالبان از جانب امریکا خواسته اند که ذخایر پولی مسدود شده افغانستان را رها سازند. امیر خان متقی در یک پیام صوتی گفته که این دیدار هر دو طرف توافق کرده‌اند تا آن‌چه را که در توافق‌نامه‌ی دوحه روی آن مذاکره شده بود، حفظ کنند. همچنان طالبان به هیأت امریکایی گفته‌‌اند که امریکا به حریم فضایی افغانستان احترام بگذارد و نباید در امور داخلی این کشور مداخله کند. در همین حال، او تأکید کرده که حکومت طالبان خواهان بهبود روابط با جامعه‌ بین‌المللی است.