اداره‌ی بازرس ویژه‌ی امریکا در امور افغانستان ″سیگار″ از کشتن شدن ۱۱۴ هزار سرباز و غیرنظامی درجنگ ۲۰ امریکا در افغانستان خبرداده است. مسوولان این اداره درتازه‌ترین گزارش‌ خود که روز گذشته 〈دوشنبه، ۱۹ میزان〉 آن را به نشر رساند، گفته که در جنگ ۲۰ ساله امریکا در افغانستان ۶۶۰۰۰ نظامی و ۴۸۰۰ غیرنظامی کشته‌ […]

اداره‌ی بازرس ویژه‌ی امریکا در امور افغانستان ″سیگار″ از کشتن شدن ۱۱۴ هزار سرباز و غیرنظامی درجنگ ۲۰ امریکا در افغانستان خبرداده است.

مسوولان این اداره درتازه‌ترین گزارش‌ خود که روز گذشته 〈دوشنبه، ۱۹ میزان〉 آن را به نشر رساند، گفته که در جنگ ۲۰ ساله امریکا در افغانستان ۶۶۰۰۰ نظامی و ۴۸۰۰ غیرنظامی کشته‌ شده‌اند درگزارش سیگار آمده است که در کنار کشته ‌شدن رقم یاد شده بیش از ۷۵۰۰۰ هزار غیرنظامی دیگر نیز زخمی شده‌اند. گزارش می‌افزاید که درجنگ ۲۰ ساله امریکا در افغانستان ۲۴۴۳ سرباز امریکایی و۱۱۴۴ تن دیگر از سربازان متحدین آن کشته‌ شده‌اند.