کشور یونان از افزایش نیروهای مرزی‌اش برای جلوگیری از ورود غیر قانونی پناه‌جویان افغانستان به این کشور درمرز با ترکیه خبرداده است. ناتس میتاراچی، وزیر مهاجرت یونان روز 〈دوشنبه، ۱۹ میزان〉 در پارلمان این کشور گفت که شماری از کشورهای اتحادیه‌ی اروپا مجبور شده‌اند تا برای جلوگیری از مهاجرت‌ها اقدامات شدیدتری را روی دست گیرند. […]

کشور یونان از افزایش نیروهای مرزی‌اش برای جلوگیری از ورود غیر قانونی پناه‌جویان افغانستان به این کشور درمرز با ترکیه خبرداده است.

ناتس میتاراچی، وزیر مهاجرت یونان روز 〈دوشنبه، ۱۹ میزان〉 در پارلمان این کشور گفت که شماری از کشورهای اتحادیه‌ی اروپا مجبور شده‌اند تا برای جلوگیری از مهاجرت‌ها اقدامات شدیدتری را روی دست گیرند. وزیر مهاجرت یونان گفته که کشورش ۲۵۰ تن دیگر از نیروهای مرزی‌‌اش را به‌منظور جلوگیری از ورود غیر قانونی پناه‌جویان افغانستان درمرز با ترکیه جا‌به‌جا کرده است. به گفته‌ی او ۸۰۰ محافظ مرزی دیگر را درمیدان‌‌های هوایی و ساحات هم‌‌مرز با ترکیه جابه‌جا می‌‌کند. پیش ازاین کشور یونان ۱۵۰۰ تن از نیروهای مرزی‌‌اش را برای جلوگیری از ورود غیر قانونی پناه‌جویان افغانستان درمرز ترکیه جابه‌جا کرده بودند.