رهبران ۲۰ قدرت اقتصادی جهان امروز نشست فوق‌العاده‌ی را با محوریت کمک‌های بشردوستانه به افغانستان برگزار می‌کنند. دبیرکل سازمان ملل از اعضای گروه ۲۰ خواسته که از فروپاشی اقتصاد افغانستان جلوگیری کند. ایتالیا که این نشست را به‌گونه‌ی مجازی رهبری می‌کند، گفته کمک‌های بشری از سوی کشورهای ثروت‌مند جهان باید بدون قید و شرط ادامه […]

رهبران ۲۰ قدرت اقتصادی جهان امروز نشست فوق‌العاده‌ی را با محوریت کمک‌های بشردوستانه به افغانستان برگزار می‌کنند.
دبیرکل سازمان ملل از اعضای گروه ۲۰ خواسته که از فروپاشی اقتصاد افغانستان جلوگیری کند.
ایتالیا که این نشست را به‌گونه‌ی مجازی رهبری می‌کند، گفته کمک‌های بشری از سوی کشورهای ثروت‌مند جهان باید بدون قید و شرط ادامه یابد.
نخست وزیر پاکستان نیز هشدار داده که اگر از فروپاشی افغانستان جلوگیری نشود، این کشور تبدیل به پناهگاه امن داعشِ شاخه خراسان و سایر گروه‌های تندرو می‌شود.
عمران خان گفته جهان باید با افغانستان تعامل کند، زیرا اگر طالبان را از خود دور کنند، تندروان در بین جنبش طالبان وجود دارد و به آسانی فاجعه‌ی ۲۰۰۱ تکرار می‌شود.
در این برنامه، گرداننده شمس امانی با آقایان آصف مبلغ پژوهش‌گر در دانشگاه آق‌دنیز ترکیه، سیدذکرالله هاشمی فعال سیاسی و عمرنهضت رییس حزب آما گفت‌وگو کرده‌است.