امریکا پلان دارد مرزهای زمینی خود را ماه آینده به‌روی سفر‌های غیر ضروری با کانادا و مکسیکو باز کند و به وضع محدودیت ۱۹ ماهه‌ای ناشی از شیوع بیماری کووید- ۱۹ خاتمه دهد. خبرگزاری اسوشیتید پرس از قول منابع آگاه گزارش داده است مسافران بین‌المللی که از طریق مرزهای زمینی وارد قلمرو امریکا می‌شوند، باید […]

امریکا پلان دارد مرزهای زمینی خود را ماه آینده به‌روی سفر‌های غیر ضروری با کانادا و مکسیکو باز کند و به وضع محدودیت ۱۹ ماهه‌ای ناشی از شیوع بیماری کووید- ۱۹ خاتمه دهد.

خبرگزاری اسوشیتید پرس از قول منابع آگاه گزارش داده است مسافران بین‌المللی که از طریق مرزهای زمینی وارد قلمرو امریکا می‌شوند، باید به‌طور کامل واکسین بیماری کووید- ۱۹ را دریافت کرده باشند. از نخستین روز‌های شیوع بیماری کووید- ۱۹ سفر توسط موتر، قطارآهن و کشتی میان امریکا،‌ کانادا و مکسیکو به‌طور گسترده محدود بوده و تنها به سفر‌های ضروری مانند تجارت باز بوده است.