دادگاه بین‌المللی کیفری از نشست گروه ۲۰ خواسته که برای گروه‌‌های در معرض خطر در افغانستان ویزای بشردوستانه صادر کنند. بخش آسیای دادگاه بین‌المللی کیفری با نشر اعلامیه‌‌ای از نشست گروه ۲۰ که دیروز 〈سه‌شنبه، ۲۰ میزان〉 با محوریت افغانستان برگزار شد، خواسته تا برای گروه‌‌های در معرض خطر درافغانستان از جمله روزنامه‌نگاران، ‌اعضای جامعه […]

دادگاه بین‌المللی کیفری از نشست گروه ۲۰ خواسته که برای گروه‌‌های در معرض خطر در افغانستان ویزای بشردوستانه صادر کنند.

بخش آسیای دادگاه بین‌المللی کیفری با نشر اعلامیه‌‌ای از نشست گروه ۲۰ که دیروز 〈سه‌شنبه، ۲۰ میزان〉 با محوریت افغانستان برگزار شد، خواسته تا برای گروه‌‌های در معرض خطر درافغانستان از جمله روزنامه‌نگاران، ‌اعضای جامعه مدنی، مدافعان حقوق‌بشر به‌ویژه زنانی که دربخشی‌های حقوق بشری، امنیتی و قضایی کار کرده‌اند، ویزای بشردوستانه صادر کنند. در این اعلامیه تاکید شده که گروه کشورهای عضو گروه ۲۰ باید به وضعیت وخیم افغانستان توجه کنند و جلو فاجعه‌ی انسانی در این کشور را بگیرند. این دادگاه خاطرنشان کرده است که روند اعطای ویزا به اقلیت‌های قومی و مذهبی باید به‌گونه شفاف و موثر انجام شود.