در دو رویداد جداگانه در شهر جلال‌‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار چهار تن کشته‌ شدند. در رویداد نخست، در نتیجه‌‌ی عملیات طالبان در ناحیه‌ی‌ دوم شهر جلال‌آباد، دو تن به اتهام عضویت درگروه‌ داعش کشته شده‌اند. این رویداد شب گذشته رخ داده است. هم‌چنان شاهدان عینی در ولایت ننگرهار، می‌گویند که جسدهای دو تن در ناحیه‌ی‌ […]

در دو رویداد جداگانه در شهر جلال‌‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار چهار تن کشته‌ شدند. در رویداد نخست، در نتیجه‌‌ی عملیات طالبان در ناحیه‌ی‌ دوم شهر جلال‌آباد، دو تن به اتهام عضویت درگروه‌ داعش کشته شده‌اند.

این رویداد شب گذشته رخ داده است. هم‌چنان شاهدان عینی در ولایت ننگرهار، می‌گویند که جسدهای دو تن در ناحیه‌ی‌ ششم شهر جلال‌آباد پیدا شده است. شاهدان عینی، گفته‌اند که همرا با این جسد‌ها، یک خط نیز گذاشته شده که در آن آمده است، این افراد عضویت گروه داعش را داشتند. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است.