شرکت برق رسانی افغانستان اعلام کرده است که برق وارداتی اوزبیکستان که شب گذشته 〈پنج‌شنبه، ۲۱ میزان〉 قطع شده بود، دوباره وصل شده است. این شرکت گفته است که لین‌‌های برق وارداتی اوزبیکستان که شب گذشته، به دلیل مشکل فنی قطع شده بود دوباره توسط کارکنان فنی این ریاست ترمیم شده است. شرکت برق رسانی […]

شرکت برق رسانی افغانستان اعلام کرده است که برق وارداتی اوزبیکستان که شب گذشته 〈پنج‌شنبه، ۲۱ میزان〉 قطع شده بود، دوباره وصل شده است.

این شرکت گفته است که لین‌‌های برق وارداتی اوزبیکستان که شب گذشته، به دلیل مشکل فنی قطع شده بود دوباره توسط کارکنان فنی این ریاست ترمیم شده است. شرکت برق رسانی افغانستان افزوده است که این لین‌های برق در ساحه‌ی دند شهاب‌الدین ولایت بغلان دچار مشکل فنی شده بود. در پی این مشکل، شب گذشته برق کابل و برخی دیگر از ولایت‌ها در این مسیر برای ساعت‌ها قطع شد.