جوکو ویدودو رییس‌جمهوراندونزیا خواستار مشارکت زنان در امارت اسلامی شده و برتشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده است. رییس‌جمهور اندونیزیا گفته است که خواست اندونزیا ایجاد حکومت فراگیر و تامین ثبات و امنیت درافغانستان است. رییس‌جمهور اندونیزیا خواستار تلاش جامعه‌ی جهانی برای تحقق این هدف شده است. این درحالی‌است که هفته گذشته، خانم لولوه […]

جوکو ویدودو رییس‌جمهوراندونزیا خواستار مشارکت زنان در امارت اسلامی شده و برتشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده است.

رییس‌جمهور اندونیزیا گفته است که خواست اندونزیا ایجاد حکومت فراگیر و تامین ثبات و امنیت درافغانستان است. رییس‌جمهور اندونیزیا خواستار تلاش جامعه‌ی جهانی برای تحقق این هدف شده است. این درحالی‌است که هفته گذشته، خانم لولوه الخاطر سخن‌گوی وزارت خارجه قطر نیز گفته بود که طالبان باید از دیگر کشور‌های اسلامی مانند قطر، اندونزیا و مالزیا الگو بگیرند. خانم الخاطر تاکید کرده بود طالبان باید نظامی اسلامی را تشکیل بدهد که زنان حق تحصیل و کار را در آن داشته است.