در نتیجه‌ی انفجار در موتر حامل ولسوال شیگل ولایت کنر، فرمانده پولیس این ولسوالی کشته ‌شده است و یازده تن دیگر زخمی شده‌‌اند. این رویداد روز 〈پنج‌شنبه، ۲۲ میزان〉در ساحه‌ی «پل کرهالی» ولسوالی اسعدآباد، مرکز ولایت کنر اتفاق افتاده است. داکتران در شفاخانه‌ی ولایتی کنر می‌گویند که تاکنون یک جسد و یازده زخمی از ساحه […]

در نتیجه‌ی انفجار در موتر حامل ولسوال شیگل ولایت کنر، فرمانده پولیس این ولسوالی کشته ‌شده است و یازده تن دیگر زخمی شده‌‌اند.

این رویداد روز 〈پنج‌شنبه، ۲۲ میزان〉در ساحه‌ی «پل کرهالی» ولسوالی اسعدآباد، مرکز ولایت کنر اتفاق افتاده است. داکتران در شفاخانه‌ی ولایتی کنر می‌گویند که تاکنون یک جسد و یازده زخمی از ساحه به این شفاخانه منتقل شده است. در میان زخمیان، چهار عضو طالبان و هفت غیرنظامی به‌شمول یک زن و یک کودک شامل است. تاکنون فرد یا گروهی مسوولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.