دیدبان حقوق‌بشر می‌گوید که مقام‌های ترکیه با شماری از پناه‌جویان افغانستان برخورد نادرست می‌کنند. دریک اعلامیه‌ای این نهاد آمده است که مقام‌‌های ترکیه در تضاد با قوانین بین‌المللی، پناه‌جویان افغانستان را مورد لت‌و‌کوب قرار می‌دهند و کسانی را که از خاک ایران وارد ترکیه می‌شوند، دوباره به آن کشور می‌‌فرستند. در ادامه‌ی این اعلامیه آمده […]

دیدبان حقوق‌بشر می‌گوید که مقام‌های ترکیه با شماری از پناه‌جویان افغانستان برخورد نادرست می‌کنند.

دریک اعلامیه‌ای این نهاد آمده است که مقام‌‌های ترکیه در تضاد با قوانین بین‌المللی، پناه‌جویان افغانستان را مورد لت‌و‌کوب قرار می‌دهند و کسانی را که از خاک ایران وارد ترکیه می‌شوند، دوباره به آن کشور می‌‌فرستند. در ادامه‌ی این اعلامیه آمده است که سربازان ترکی، شماری از پناه‌جویان را به حدی لت‌وکوب کرده اند که حتی استخوان‌های آن‌ها شکسته‌اند.