وزارت امور خارجه‌ی چین به‌دنبال سخنان اخیر جوبایدن از امریکا خواسته است تا هر اقدامی در ارتباط با تایوان را با احتیاط انجام دهد. سخن‌گوی وزارت امور خارجه‌ی چین گفته ‌است که کشورش از امریکا می‌خواهد که به‌طور جدی از قاعده‌ی یک چین پیروی و در مورد تایوان در گفتار و عمل محتاط باشد. وی […]

وزارت امور خارجه‌ی چین به‌دنبال سخنان اخیر جوبایدن از امریکا خواسته است تا هر اقدامی در ارتباط با تایوان را با احتیاط انجام دهد.

سخن‌گوی وزارت امور خارجه‌ی چین گفته ‌است که کشورش از امریکا می‌خواهد که به‌طور جدی از قاعده‌ی یک چین پیروی و در مورد تایوان در گفتار و عمل محتاط باشد. وی تاکید کرده‌ است که امریکا باید از ارسال هرگونه علامت اشتباه به جدایی طلبان خودداری کند تا به روابط امریکا و چین آسیب جدی نرسد. وی هم‌چنان افزوده‌است که هیچ‌کس نباید عزم و اراده‌ی قوی و توانایی مردم چین برای حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی را دست‌کم بگیرد. قاعده‌ی یک چین، اصلی است که به موجب آن تایوان و سرزمین اصلی چین بخش‌های مسلم یک چین واحد هستند. این در حالی‌است که جوبایدن، رییس‌جمهوری آمریکا گفته ‌است که اگر چین به تایوان حمله کند امریکا از تایوان دفاع خواهد کرد.