هشت کودک در پی گرسنگی در غرب کابل جان باختند. این کودکان که سرپرست و نان‌آور نداشته‌اند، در شهرک اتفاق از مربوطات ناحیه سیزدهم شهر کابل در دشت برچی زند‌گی می‌کرده‌اند. از سویی دیگر، وزیر همکاری‌های انکشافی بین‌المللی سویدن هشدار داده که افغانستان در آستانه‌ی فروپاشی اقتصادی قرار دارد و این بحران سریع‌تر از آن […]

هشت کودک در پی گرسنگی در غرب کابل جان باختند.
این کودکان که سرپرست و نان‌آور نداشته‌اند، در شهرک اتفاق از مربوطات ناحیه سیزدهم شهر کابل در دشت برچی زند‌گی می‌کرده‌اند.
از سویی دیگر، وزیر همکاری‌های انکشافی بین‌المللی سویدن هشدار داده که افغانستان در آستانه‌ی فروپاشی اقتصادی قرار دارد و این بحران سریع‌تر از آن است که در گذشته تصور می‌شد.
در همین حال، نماینده ویژه دبیرکل سازمل ملل متحد در افغانستان در دیدار با مقام‌های امارت اسلامی بر جلوگیری از فروپاشی اقتصادی این کشور تاکید کرده و از تمامی نهادهای بین‌المللی خواسته که در این زمینه دست به‌کار شوند.
از سوی دیگر، سخنان اخیر خلیل‌زاد که گفته بود رهبر القاعده در افغانستان یا در مرزهای این کشور حضور دارد و اعتمادی بر طالبان در مورد القاعده وجود ندارد، با واکنش‌های تندی به همراه شده‌است.
مهمانان
عبدالبصیر صابری، عضو امارت اسلامی
عبدرحمان الهی، استاد دانشگاه
عباس فراسو، فعال سیاسی
عبدالمنیر رامین، تهیه کننده
عایشه شریفی، گرداننده