دولت کلمبیا اعلام کرده است که موفق شده است تحت تعقیب ترین قاچاق‌چی مواد مخدر این کشور را بازداشت کند. براساس گزارش رسانه‌های کلمبیایی، «داریو آنتونیو اوسوگا» ملقب به «اوتنیل» که او را رییس بزرگ‌ترین کارتل مواد مخدر و بزرگ‌ترین صادر کننده‌ی کوکایین در سراسر جهان می‌خوانند در شمال غرب کلمبیا به دام نیروهای امنیتی […]

دولت کلمبیا اعلام کرده است که موفق شده است تحت تعقیب ترین قاچاق‌چی مواد مخدر این کشور را بازداشت کند.

براساس گزارش رسانه‌های کلمبیایی، «داریو آنتونیو اوسوگا» ملقب به «اوتنیل» که او را رییس بزرگ‌ترین کارتل مواد مخدر و بزرگ‌ترین صادر کننده‌ی کوکایین در سراسر جهان می‌خوانند در شمال غرب کلمبیا به دام نیروهای امنیتی این کشور افتاده است. دفتر «ایوان داکو» رییس‌جمهور کلمبیا این موفقیت را به نیروهای امنیتی این کشور تبریک گفته است. کارتل «کلان دل گولفو» قدرت‌مندترین کارتل مواد مخدر کلمبیا است و بزرگ‌ترین صادر کننده‌ی کوکایین جهان محسوب می‌شود. اوتنیل هم‌چنان از طرف امریکا نیز تحت تعقیب است و برای دست‌گیری وی پنج میلیون دالر جایزه تعیین کرده است. در عملیات دست‌گیری اوتنیل، ۵۰۰ سرباز با پشتیبانی ۲۲ هلکوپتر وارد یک منطقه‌ی جنگلی شدند و یک افسر پولیس نیز در این عملیات جان خود را از دست داده است.