خبرگزاری‌ها از حمله گروهی از نظامیان به اقامت‌گاه‌ عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر سودان و بازداشت او خبر داده‌اند. به‌ گزارش شبکه‌ی خبری الحدث آقای حمدوک در بازداشت خانگی قرار دارد. گزارش‌هایی هم از بازداشت چهار تن از وزیران دولت و مشاور رسانه‌ای نخست‌وزیر سودان منتشر شده ‌است. منابع مطلع نظامیان ناشناس را به کودتا علیه دولت […]

خبرگزاری‌ها از حمله گروهی از نظامیان به اقامت‌گاه‌ عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر سودان و بازداشت او خبر داده‌اند. به‌ گزارش شبکه‌ی خبری الحدث آقای حمدوک در بازداشت خانگی قرار دارد.

گزارش‌هایی هم از بازداشت چهار تن از وزیران دولت و مشاور رسانه‌ای نخست‌وزیر سودان منتشر شده ‌است. منابع مطلع نظامیان ناشناس را به کودتا علیه دولت انتقالی متهم کرده‌اند. بعضی از گروه‌های مدنی هم از مردم خواسته‌اند برای مقابله با این اقدام نظامیان در خیابان‌های تجمع کنند. خرطوم، پایتخت سودان پنج‌شنبه‌ گذشته شاهد اعتراض ده‌ها هزار تن در حمایت از دولت انتقالی سودان بود. این اعتراض در واکنش به‌گزارش‌هایی برگزار شد که خبر از تلاش گروهی از نظامیان برای برکناری دولت انتقالی می‌داد.