اتحادیه‌ی اروپا قصد دارد تا یک‌ماه دیگر دفتر نمایند‌گی دیپلماتیک خود را در افغانستان باز کند. به گزارش فایننشال تایمز، اتحادیه‌ی اروپا تمایل دارد که تعاملات محدودی را با طالبان از سر بگیرد. اتحادیه‌ی اروپا گفته است که حضورش در کابل به‌‍ معنای به‌رسمیت شناختن طالبان نیست. فایننشال تایمز گزارش داده است که اتحادیه‌ی اورپا […]

اتحادیه‌ی اروپا قصد دارد تا یک‌ماه دیگر دفتر نمایند‌گی دیپلماتیک خود را در افغانستان باز کند. به گزارش فایننشال تایمز، اتحادیه‌ی اروپا تمایل دارد که تعاملات محدودی را با طالبان از سر بگیرد.

اتحادیه‌ی اروپا گفته است که حضورش در کابل به‌‍ معنای به‌رسمیت شناختن طالبان نیست. فایننشال تایمز گزارش داده است که اتحادیه‌ی اورپا معتقد است که برای ایفای نقش در افغانستان تحت رهبری طالبان به منظور حمایت از حقوق‌بشر، عمل کردن از سوی نیروهای طالبان به تعهدشان در جلوگیری از تبدیل شدن مجدد این کشور به صادرکننده تروریزم و جلوگیری از بحران انسانی نیاز است که در کابل دفتر نمایند‌گی داشته باشد. یک سخن‌گوی اتحادیه‌ی اروپا نیز گفته است که هنوز تصمیم نهایی در مورد تأمین امنیت دفتر این نهاد درکابل گرفته نشده است.