دیدبان حقوق‌بشر با اشاره به حملات اخیر داعش در افغانستان گفته ‌است که شیعه‌ها و هزاره‌های این کشور در معرض تهدید مستقیم شاخه‌ی خراسان داعش قرار دارند. این نهاد روز 〈دوشنبه، ۳ عقرب〉  در بیانیه‌ای گفته است که داعش در چند سال اخیر حملات مرگ‌بار را علیه شیعیان در این کشور راه‌اندازی کرده است. دیدبان […]

دیدبان حقوق‌بشر با اشاره به حملات اخیر داعش در افغانستان گفته ‌است که شیعه‌ها و هزاره‌های این کشور در معرض تهدید مستقیم شاخه‌ی خراسان داعش قرار دارند. این نهاد روز 〈دوشنبه، ۳ عقرب〉  در بیانیه‌ای گفته است که داعش در چند سال اخیر حملات مرگ‌بار را علیه شیعیان در این کشور راه‌اندازی کرده است.

دیدبان حقوق‌بشر این حملات داعش را جنایت علیه بشریت عنوان کرده و خواستار مجازات عاملان این رویدادها شده است. این نهاد بین‌المللی هم‌چنان از امارت اسلامی خواسته است که به‌گونه‌ی فوری اقداماتی را برای محافظت از شیعه‌ها در برابر حمله‌های داعش اتخاذ کند. این نهاد بین‌المللی با اشاره به حملات اخیر در میدان هوایی کابل، کندز و کندهار گفته است که در این انفجارها صدها غیرنظامی که بیشتر شان اهل تشیع بوده اند، کشته و زخمی شدند. دیدبان حقوق‌بشر این حملات هدف‌مند گروه داعش علیه یک قشر جامعه افغانستان را جنایت علیه بشریت عنوان کرده و خواستار مجازات عاملان این رویدادها شده است.