اولین سخن‌رانی ویدویی ملایعقوب فرزند ملاعمر بنیانگذار طالبان در شفاخانه‌ی نظامی سردارداودخان، منتشر شده است. ملایعقوب در این سخن‌رانی بر سرمایه گذاری روی شفاخانه به منظور جلوگیری از مسافرت افغانستانی‌ها به کشورهای دیگر، تاکید کرده است. او در این سخن‌رانی که بخش کوتاه آن منتشر شده‌است از تاجران و سرمایه گذاران خواست که برای ایجاد […]

اولین سخن‌رانی ویدویی ملایعقوب فرزند ملاعمر بنیانگذار طالبان در شفاخانه‌ی نظامی سردارداودخان، منتشر شده است.

ملایعقوب در این سخن‌رانی بر سرمایه گذاری روی شفاخانه به منظور جلوگیری از مسافرت افغانستانی‌ها به کشورهای دیگر، تاکید کرده است. او در این سخن‌رانی که بخش کوتاه آن منتشر شده‌است از تاجران و سرمایه گذاران خواست که برای ایجاد شفاخانه‌های مدرن توجه کنند. این اولین ویدیویی ملایعقوب است که گفته می‌شود از سوی طالبان منتشر شده است. تا اکنون هیچ تصویر و یا ویدیویی از سراج الدین حقانی و ملاهیبت‌الله رهبر طالبان منتشر نشده است.