بوریس جانسون نخست‌وزیر بریتانیا تعهد کرده است که کشورش به مردم افغانستان کمک می‌کند. نخست‌وزیر بریتانیا اما گفته که این کشور به طالبان چک سفید نخواهد داد. آقای آقای جانسون هنگام صحبت در مجلس عوام بریتانیا تاکید کرده است که کشورش با سازمان ملل و سایر نهادها برای کمک به مردم افغانستان هم‌کاری می‌کند. اما […]

بوریس جانسون نخست‌وزیر بریتانیا تعهد کرده است که کشورش به مردم افغانستان کمک می‌کند.

نخست‌وزیر بریتانیا اما گفته که این کشور به طالبان چک سفید نخواهد داد. آقای آقای جانسون هنگام صحبت در مجلس عوام بریتانیا تاکید کرده است که کشورش با سازمان ملل و سایر نهادها برای کمک به مردم افغانستان هم‌کاری می‌کند. اما نمی ‌تواند چک سفید برای طالبان بنویسد.

وی گفت:تعامل بریتانیا با طالبان ادامه خواهد داشت و ما نیز به بیست هزار پناهنده افغانستان اسکان خواهیم داد. دولت بریتانیا تعهدات کمک سالانه بشردوستانه خود به افغانستان را هم‌ تا سه صد و هفتاد و یک میلیون دالر افزایش داده است.