چین و روسیه در مسوده یک قطع‌نامه‌ به شورای امنیت سازمان ملل متحد خوهان برطرف شدن تحریم‌ها علیه کوریای شمالی شده‌اند. در این قطع‌نامه به مشکلات اقتصادی کوریای شمالی اشاره شده و گفته می‌شود که این تحریم‌ها برای بهتر ساختن زندگی مردم ملکی باید رفع شوند. مسوده‌ای که جزییات آن به خبرگزاری‌های رویترزو اسوشیتدپرس رسیده […]

چین و روسیه در مسوده یک قطع‌نامه‌ به شورای امنیت سازمان ملل متحد خوهان برطرف شدن تحریم‌ها علیه کوریای شمالی شده‌اند.

در این قطع‌نامه به مشکلات اقتصادی کوریای شمالی اشاره شده و گفته می‌شود که این تحریم‌ها برای بهتر ساختن زندگی مردم ملکی باید رفع شوند. مسوده‌ای که جزییات آن به خبرگزاری‌های رویترزو اسوشیتدپرس رسیده درآن تقاضا می‌شود که تحریم‌ها بر مواد خوراکی بحری،‌ محصولات نساجی و پترولیم و هم‌چنان تحریم‌ها بر کار شهروندان کوریای شمالی درخارج برطرف شوند. کوریای شمالی که از سال‌ها به این‌سو به نبود مشکل روز افزون مصونیت غذایی دست به گریبان است در این اواخر با افزایش نرخ مواد خوراکی و دوا و کمبود این مواد روبه‌رو است.