امریکا، روسیه، چین و پاکستان امروز در اسلام‌آباد با هم در باره وضعیت افغانستان رای‌زنی کردند. روزنامه‌ی پاکستانی اکسپرس تریبیون گزارش داده‌است که هیأت امارت اسلامی نیز در این نشست اشتراک کرده‌‌است. یک دیپلمات غربی به تریبیون گفته‌است اشتراک کنندگان در این نشست در تلاش فشار وارد کردن بر طالبان اند تا به تعهدات خود […]

امریکا، روسیه، چین و پاکستان امروز در اسلام‌آباد با هم در باره وضعیت افغانستان رای‌زنی کردند.
روزنامه‌ی پاکستانی اکسپرس تریبیون گزارش داده‌است که هیأت امارت اسلامی نیز در این نشست اشتراک کرده‌‌است.
یک دیپلمات غربی به تریبیون گفته‌است اشتراک کنندگان در این نشست در تلاش فشار وارد کردن بر طالبان اند تا به تعهدات خود از جمله تشکیل دولت فراگیر، پشتیبانی از حقوق بانوان و عدم استفاده‌ی مجدد از خاک افغانستان توسط گروه های تروریستی علیه سایر کشورها، عمل کند.
مهانان برنامه:
ظاهر مطهری، استاد دانشگاه
داوود شیراز، فعال سیاسی
داکتر شهیر نثاری، آگاه روابط بین الملل از آلمان
شمس امانی، گرداننده
عبدالمنیر رامین، تهیه کننده