وزارت داخله امارت اسلامی اعلام کرده است که کمیسیون تصفیه‌ی صفوف آنان بیش از چهارصد نیرو های امارت اسلامی را از وظایف‌شان برکنار و شماری از آنان را زندانی کرده است. قاری سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخله امارت اسلامی به رسانه‌ها گفته است که این افراد به اتهام سوءاستفاده از نام امارت اسلامی و آزار […]

وزارت داخله امارت اسلامی اعلام کرده است که کمیسیون تصفیه‌ی صفوف آنان بیش از چهارصد نیرو های امارت اسلامی را از وظایف‌شان برکنار و شماری از آنان را زندانی کرده است.

قاری سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخله امارت اسلامی به رسانه‌ها گفته است که این افراد به اتهام سوءاستفاده از نام امارت اسلامی و آزار و اذیت مردم، برکنار شده‌اند. خوستی افزوده است که شماری از این افراد افزون بر سبک‌دوش شدن، بازداشت و زندانی نیز شده‌اند. پیش از این ملا هیبت‌الله آخوند، رهبر طالبان در کندهار گفته بود که شماری از افراد و نهادهای دیگر می‌خواهند آنان را بدنام کنند. پس از آن کابینه‌ی حکومت سرپرست امارت اسلامی تصمیم گرفت که کمیسیون تصفیه‌ی صفوف را برای شناسایی این افراد ایجاد کند.