اداره‌ی غذا و زراعت سازمان ملل متحد در مورد شدت خشک‌سالی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. فابریزیو سیزارتی مسوول امور مبارزه با حالات اضطراری این اداره در افغانستان دیروز 〈شنبه، ۲۲ عقرب〉 در تویتر خود نوشته است که برای جلوگیری از یک فاجعه‌ی بشری نجات معیشت دهقانان و مالداران افغانستان یک اولویت عاجل است. […]

اداره‌ی غذا و زراعت سازمان ملل متحد در مورد شدت خشک‌سالی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

فابریزیو سیزارتی مسوول امور مبارزه با حالات اضطراری این اداره در افغانستان دیروز 〈شنبه، ۲۲ عقرب〉 در تویتر خود نوشته است که برای جلوگیری از یک فاجعه‌ی بشری نجات معیشت دهقانان و مالداران افغانستان یک اولویت عاجل است. به گفته‌ی سیزارتی، همه چیز به‌دلیل خشک‌سالی در خطر است و بودجه‌ی مبارزه با این مشکل رو به اتمام است. پیش از این با نزدیک شدن به فصل زمستان، سایر ادارات بین‌المللی نیز در مورد خشک‌سالی شدید و بحران‌بشری احتمالی در افغانستان، نگرانی کرده بودند.